motywacja

wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe jest niestety bardzo realne i bardzo powszechne w dzisiejszych czasach. Jest to tak gorący temat, że WHO wpisała je do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (International Classification of Diseas) w 2019 r. Zaczęła ona obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i w Polsce pojawiło siędalej